Att tillhöra en subkultur

Subkultur är ett begrepp som innefattar personer som har en alternativ livsstil. Det är individer som tillhör en minoritetsgrupp, även om grupperna kan vara förhållandevis stora. Subgruppen har en kulturell yttring som avviker från den stora massan och skiljer sig från kulturella normer eller värderingar, öppet eller dolt. Subkulturen kan avse allt från samhällsklass, religion och sexualitet till hobbys och musikstilar. Det kan handla om dans, foto, konst, design, film eller egentligen vad som helst. Åsikter eller intressen. Ravekulturen är en subgrupp för att ta ett exempel.

Subgruppen innehåller individer i befolkningen som delar ett intresse eller på annat sätt upplever en samhörighet tillsammans och ett avstånd till de flesta andra människor utanför subgruppen. Förutom ravekulturen kan några andra musikorienterade subkulturer nämnas; goth, hiphopare, punk, rockabilly, emo, country, folkmusik, grunge, hårdrockare, black metal och så vidare. Somliga lyssnar enbart på musiken medan andra subgrupper kan kännas igen genom klädstilen och accessoarer. Det blir inte längre bara en musiksmak eller ett intresse, utan en livsstil och ett sätt att markera sin tillhörighet. Aktivitetsorienterade subkulturer är exempelvis raggare, knuttar, brats, lajvare, skejtare och hackers. Det finns även kriminella subkulturer, sexuellt orienterade, politiska, modeorienterade och så vidare.

Shoot production Ref#70 -Music Concert- This submission was created with Shoot Production Tool feedback.

Att tillhöra en subkultur kan ibland skapa en känsla av utanförskap, om man inte känner sig säker på sig själv eller finner stödet i den subkultur man tillhör. Det beror mycket på vilken typ av subkultur det handlar om och hur omgivningen uppfattar just den subkulturen. SUB, riksförbundet för subkultur, verkar för allas rätt att tillhöra en subkultur. Även Ung media Sverige lägger vikt vid individens rätt till sin egen identitet.

Rave tillhör en subkultur som är relativt accepterad av samhället, men det kan trots allt florera fördomar om ravefesterna, vad som pågår där och att det kan uppfattas som störande. Rejvare är dock en stor grupp människor som delar det gemensamma intresset för goatrance eller annan elektronisk musik, och finner ofta en gemenskap på ravefesterna. Ju längre en subkultur har funnits och ju fler människor som identifierar sig med den, desto mer accepterad blir den i regel, vilket gör att det inte upplevs som ett utanförskap.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews